"Een trage vraag beweegt je meer dan een (te) snelle oplossing"
/

Welkom op de website van Leni Tas

 

Verschenen publicaties van en over Leni Tas


Leni Tas - Een Filosofie van Traagheid: Filosofische werken

'Een Filosofie van Traagheid' bevat een verzameling filosofische gedichten en een filosofisch essay over de thematiek 'traagheid'. Dit concept valt uiteen in het 'trage denken' en het 'trage handelen' en deze twee aspecten worden behandeld in zowel de gedichten, respectievelijk 'Als de Gang van de Slak' en 'Zoals de Slak in haar Schulp kruipt', als het essay 'Traagheid in de Filosofische Praktijkvoering'. De rijmloze filosofische gedichten stromen voort uit de oorsprong van het trage, Hoogste Goed en spiegelen lichtende wijsheid naar eenieder die erdoor geraakt wil worden. Innerlijke vertraging en maatschappelijke versnelling vormen de twee dynamische tegendelen, waarmee de hedendaagse mens met betrekking tot diens lijden steeds meer te maken heeft. Het essay behandelt de filosofische praktijkvoering, waarin de bezoeker pas waarlijk wijzer leert te worden, waarlijk het trage Goed te ontvangen. De traagheid van het goede leven neemt in deze gedichten en het essay centraal de vorm aan van de slak. Het is de filosofische mens, die als een ware slak, zijn levensgang gaat en zo nu en dan in diens schulp kruipt. Het 'dikke-ik' wordt begrensd en niets blijft ongedaan.

Onder meer hier te koop bij Brave New Books en hier bij Bol.com.


Erik Nagtegaal - Wijsheid in de Waanzin: Een filosofie van Leni Tas

Wat is waanzin? En wat is autisme? Hebben beide fenomenen een relatie met elkaar? Kan en mag men filosoferen als men waanzinnig en / of autistisch is? Wat omvat filosofie in dit geval?

 

In dit boek worden deze vragen impliciet en expliciet beantwoord. Centraal concentreert het zich op het verschijnsel 'waanzin' en in relatie hiertoe komt 'autisme' aan bod. Een socratisch-filosofische praktijkvoering wordt uiteengezet, waarbij de waanzinnige en autist als bezoekers aan de filosofische praktijk verschijnen. Persoonlijke reflecties verlevendigen de inzichten hiervan. Al deze bieden een context voor de filosofische gedichten, die aanzetten tot meditatie. Zo staat alles in het teken van vertraging. De mens gaat als een ware slak diens gang en kruipt zo nu en dan in diens schulp. Hij of zij stelt trage vragen, terwijl niets ongedaan blijft. Het eigen dikke-ik wordt begrensd en transformeert zich vanzelf tot een diepe-ik, genietend van alle potentie ofwel onophoudelijke groei.

 

Onder meer hier te koop bij Brave New Books en hier bij Bol.com.


Copyright © 2023 door Leni Tas